söndag 31 oktober 2010

Fönstershoppa • Window shopping

Galleria Vittorio Emanuele II, Milano, Italien • Fönstershoppa eller shoppa fönster?
Galleria Vittorio Emanuele II, Milano, Italy • Windowshopping or shopping windows?


 

tisdag 19 oktober 2010

Projekt Warhol • Project WarholProjekt Warhol • Klassisk
Project Warhol • Classical
  

Projekt Warhol • Break out!
Project Warhol • Break out!
 

fredag 15 oktober 2010

Höstvila


Apenninerna, Italien • Är du stammis här?
Apenninerna, Italy • Lost your trunk among the tree trunks?

Skogen, Söderköping • Känner du dig vissen?
The forest, Söderköping, Sweden • Is it weed, or is it just weed?


torsdag 14 oktober 2010

Skrot och graffitiHamnen, Norrköping • Spegel, spegel på vägen där...
Harbour, Norrköping, Sweden • Mirror, mirror on the road...
  
Hamnen, Norrköping • Livet som gondol
Harbour, Norrköping, Sweden • Life as a gondola
      
Hamnen, Norrköping • Kö, fast på höjden
Harbour, Norrköping, Sweden • Line-up!
  

tisdag 12 oktober 2010

SON af Norrköping


 
De Geerhallen, Norrköping • Ta det piano
De Geerhallen, Norrköping, Sweden • Piano, piano...
 
De Geerhallen, Norrköping • Många strängar på sin lyra
De Geerhallen, Norrköping, Sweden •

De Geerhallen, Norrköping • Slagtåligt slagverk
De Geerhallen, Norrköping, Sweden •